Overzicht van onze allround dienstverlening:

Administratie

Complete verzorging van de financiële administratie. U kunt zelf kiezen hoe u de administratie aanlevert, wij zullen van alles een geordend geheel maken. Met uw zakelijk belang als visie zullen wij u feedback geven zodat u een getrouw beeld heeft van uw financiële werkelijkheid. Wij werken met het softwareprogramma Basecone waar zowel wij als u de administratie kunt importeren. Wij regelen de rest. Met deze en onze andere softwareprogramma’s zijn wij in staat snel en veilig uw administratie te verwerken.

Salarisadministratie

­Ook voor de loonadministratie kunt u bij ons terecht. Uit ervaring weten wij welk belang de ondernemer hecht aan het tijdig en correct aanleveren van de loonstroken aan de personeelsleden. Wij zijn er dan ook op gebrand om u als werkgever hierin te ontzien. Wij zorgen dat u bijtijds de beschikking krijgt over de loonstroken van u en/of uw personeel. Daarnaast verzorgen wij voor u de maandelijkse loonaangifte en krijgt u aan het einde van het jaar van ieder personeelslid de jaaropgave.

Jaarrekeningen & Rapportages

Op basis van de goed gecontroleerde en complete administratie stellen wij na balansdatum de jaarrekening op. Vervolgens wordt u de gelegenheid geboden om alle vragen of opmerkingen te stellen zodat wij u op uw gemak kunnen stellen. Indien wenselijk kunnen wij uiteraard vaker per jaar de stand van zaken met u delen en bespreken. Hierbij valt te denken aan (liquiditeits-)begrotingen en/of maandelijkse management rapportages.

Fiscale aangiften

Wij bieden compliance-diensten op het gebied van alle fiscale aangiften. Denk hierbij aan de aangiften van vennootschaps-, inkomsten-, loon-, omzet- en dividendbelasting. Ons kantoor is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en garandeert daarmee de kwaliteit van onze diensten. Daarnaast zijn wij verplicht jaarlijkse educatie te volgen om onze kennis continue te blijven verbeteren en de ontwikkelingen bij te houden.

Overig advies

Wij streven ernaar al uw vragen op financieel of fiscaal gebied te beantwoorden. Daarnaast schromen wij niet om u te adviseren over zaken waar u zelf nog niet over nagedacht heeft maar die wel voordelig zullen zijn voor u. Tevens kunnen wij hulp bieden bij het aanvragen van financieringen, subsidies en toeslagen. Ook bij het bepalen van het meest gunstige moment om te investeren staan wij klaar om u proactief te helpen.